Centru de colectare deșeuri baterii auto în Bacău, județul Bacău

ROM GAN CONSTRUCT SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Bacău, str.Gh.Donici, 2, persoana resonsabilă: Ganea Daniela, tel. 0234517657, 0742037503, fax: 02345160082

  1. Centre de colectare Bacău
  2. Centre de colectare județul Bacău
  3. Centre de colectare baterii auto