Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Bacău, județul Bacău

SC INTER-AUTO SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Bacau, str.Izvoare, nr.20A, jud.Bacau, tel./fax: 0234510829,persoana de contact: Pantelimon Maria

Bacău,
str.M.Eminescu, nr.14, jud.Bacău,tel./fax: 0234510829, persoana de contact: Pantelimon Maria

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bacău
  2. Centre de colectare județul Bacău
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile