Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Băilești, județul Dolj

COLLION IMPORT EXPORT SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Băileşti, str. Gabroveni, nr. 11 A, jud. Dolj, persoana de contact: Moanda Ion, tel: 0723 682772

Bailesti, Str. Cernei, Nr. 1; Dolj, Moanda Ion, 0723 682772, 0765245599, 0251 311943

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Băilești
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile