Centru de colectare deșeuri baterii auto în Balesti, județul Gorj

SC GRANDALEXANO SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Com.Balesti, sat Cornesti; tel:0722/505711; persoana de contact: Radu Ionut

  1. Centre de colectare Balesti
  2. Centre de colectare județul Gorj
  3. Centre de colectare baterii auto