Centru de colectare deșeuri baterii auto în Bârlad, județul Vaslui

S.C.COM PIETA CCC SRL. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Barlad, Str. Palermo nr. 4, tel. 0235/423671, fax. 0235423671,e-mail:

  1. Centre de colectare Bârlad
  2. Centre de colectare județul Vaslui
  3. Centre de colectare baterii auto