Centru de colectare deșeuri baterii auto în Blăgești, județul Bacău

MEDIOMA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Blăgeşti, sat Blăgeşti nr. 151, judeţul Bacău, persoana de contact: Merluşcă Gheorghe, tel: 0740922095

  1. Centre de colectare Blăgești
  2. Centre de colectare județul Bacău
  3. Centre de colectare baterii auto