SC REMAT SCHOLZ FILIALA MOLDOVA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Botoşani, str. Manoleşti Deal nr.3A, tel:0231/514846; 0752444141, persoana de contact: Duceag Marius, email : ;