Centru de colectare deșeuri baterii auto în Călugăreni, județul Giurgiu

MALCORO METALE SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Călugăreni, sat Călugăreni, str. Nucilor, nr. 39, jud. Giurgiu

com. Călugăreni, sat Călugăreni, str. Nucilor, nr. 39, tel: 0732516492

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Călugăreni
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto