Centru de colectare deșeuri baterii auto în Călugăreni, județul Giurgiu

REMAT DOBROIEŞTI SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Călugăreni, sat Uzunu, DN 5, jud. Giurgiu

  1. Centre de colectare Călugăreni
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto