BATROM PRODCOM IMPEX SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Cluj- Napoca, str. Streiului, nr. 12