Centru de colectare deșeuri baterii auto în Colibaşi, județul Giurgiu

ACORDING INVEST 2009 SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Colibaşi, sat Câmpurelu, jud. Giurgiu

  1. Centre de colectare Colibaşi
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto