TERRA METAL RECYCLING SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Colibaşi, sat Colibaşi, nr. cadastral 1044, jud. Giurgiu