Centru de colectare deșeuri baterii auto în Copăcioasa, județul Gorj

S C LILIDAV COM PANY SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Sat Copacioasa, Com.Scoarta, jud. Gorj, tel: 0749970191, persoana de contact: Mihai Ionel

  1. Centre de colectare Copăcioasa
  2. Centre de colectare județul Gorj
  3. Centre de colectare baterii auto