Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Gorj, Scoarța

SC LILIDAV COMPANY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Scoarta, sat Copacioasa;nr. 262;tel:0749/970191;Mihai Ionel

  1. Centre de colectare județul Gorj
  2. Centre de colectare Scoarța
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz