Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Gorj, Scoarța

SC CROMDAV COMPANY SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Com. Scoarta, sat Capacioasa; tel:0744/342720; persoana de contact: Mihai Ioan

  1. Centre de colectare județul Gorj
  2. Centre de colectare Scoarța
  3. Centre de colectare baterii auto