Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Gorj, Scoarța

SC TOTAL WASH SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Sat Copacioasa, nr.27 bis, comuna Scoarta, jud. Gorj, Vaduva Ionut, tel.0765411782

Sat Copăcioasa, nr.27, comuna Scoarța, jud. Gorj, tel.0765411782 Văduva Ionuț

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Gorj
  2. Centre de colectare Scoarța
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz