Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Gorj, Târgu.Cărbunești

SC ROBERYDANILES SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Tg.Cărbunești, str. Blahniței, nr.14; tel:0744/660668; Potarca Toma

  1. Centre de colectare județul Gorj
  2. Centre de colectare Târgu.Cărbunești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz