Centru de colectare deșeuri baterii auto în Coșoveni, județul Dolj

SC BIA MIORITA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Dolj, comuna Cosoveni, str. Morii, nr.39, Mihai Lia Maria, 0723055350

  1. Centre de colectare Coșoveni
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare baterii auto