Centru de colectare deșeuri baterii auto în Coșoveni, județul Dolj

SC FBM DORU SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Sat. Cosoveni, Str. Scolii, Nr. 8; Com. Cosoveni, jud.Dolj, persoana de contact: Mihai Rodica; tel: 0723055350

  1. Centre de colectare Coșoveni
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare baterii auto