Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Craiova, județul Dolj

SC DMB RECYCLING SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195C, Biroul nr.6, jud. Dolj

  1. Centre de colectare Craiova
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile