Centru de colectare deșeuri baterii auto în Dej, județul Cluj

S.C. POGAV S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Dej, str. Sărata de Jos, fn, jud. Cluj

  1. Centre de colectare Dej
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto