Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Giurgiu, Varlaam

AMUR SISTEM SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Varlaam, com. Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu

  1. Centre de colectare județul Giurgiu
  2. Centre de colectare Varlaam
  3. Centre de colectare baterii auto