Centru de colectare deșeuri baterii auto în Deleni, județul Iași

STELMAR RECYCLING COMPANY SRL HIRLAU este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Satul Deleni, Com. Deleni, Tarlaua T26, Parcela 2367, jud. Iasi

  1. Centre de colectare Deleni
  2. Centre de colectare județul Iași
  3. Centre de colectare baterii auto