Centru de colectare deșeuri baterii auto în Florești, județul Cluj

SC INU TRANS SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat. Floreşti, nr. ferma 15, hala 9,com. Floreşti, jud. Cluj

  1. Centre de colectare Florești
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto