Centru de colectare deșeuri baterii auto în Florești, județul Cluj

SC VRG Automobile SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Florești, sat Florești, str. Eroilor, nr. 63, jud. Cluj

com. Florești, sat Florești,
str. Eroilor, nr. 63, jud. Cluj

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Florești
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto