Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Iara, județul Cluj

CRAIU TRANS SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Iara, nr. 196, com. Iara

  1. Centre de colectare Iara
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile