Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Inand, județul Bihor

SUPERBON SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Loc. Inand, nr. 4/A; tel. 0259 220015, com. Cefa

  1. Centre de colectare Inand
  2. Centre de colectare județul Bihor
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile