DULWIN TRADING SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Isvoarele, sat Isvoarele, nr.329, jud.Giurgiu