Centru de colectare deșeuri baterii auto în Izvoarele, județul Giurgiu

TOP MACRO CONSTRUCT SRL transfer catre SC Steel Colect Intermed SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Isvoarele, sat Isvoarele, str. Principală, nr. 114

  1. Centre de colectare Izvoarele
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto