Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Iași, Podu Iloaiei

REMAT SA IASI este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Podu Iloaiei, str. Scobâlteni,Nr.2, Tel:0232-740260

  1. Centre de colectare județul Iași
  2. Centre de colectare Podu Iloaiei
  3. Centre de colectare baterii auto