Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în județul Buzău, Pogoanele

MSD COM SRL BUZĂU este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Pogoanele, str. N. Balcescu, nr. 85, jud. Buzau, tel: 0238/712599, persoana de contact: Camelia Secuiu

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Pogoanele
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile