Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Maramureș, Rușor

SC SILSI SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Rusor, la locul denumit Braniste, com. Copalnic, jud. Maramures, tel. 0745 – 874796, persoana de contact: Sisestean Silvia

  1. Centre de colectare județul Maramureș
  2. Centre de colectare Rușor
  3. Centre de colectare baterii auto