GEOMIR REMAT COM 67 SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Stefanestii Noi, oras Stefanesti, strada Garii, nr. 2A