Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Satu Mare, Turt

SC VIRAMOTEG SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Turț, com. Turț, strada Vâlceleni, nr. 133, jud. Satu Mare

Turț,
com. Turț, strada Susanii de Sus, nr. 59, jud. Satu Mare,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Satu Mare
  2. Centre de colectare Turt
  3. Centre de colectare baterii auto