SC DARIUS CONFECTII METAL SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Suceava, Varatec, oras Salcea, srt. Unirii, nr.65