Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Suceava, Văratec

SC DARIUS CONFECTII METAL SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Suceava, Varatec, oras Salcea, srt. Unirii, nr.65

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Văratec
  3. Centre de colectare baterii auto