Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Suceava, Verești

SC COLECT FIER METAL 2011 SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în loc. Hancea, com. Veresti, jud. Suceava

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Verești
  3. Centre de colectare baterii auto