Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Vaslui, Vaslui

S.C. ECO-METAL NEF SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Vaslui, Str.Podu Înalt nr. 9, tel/fax. 0235/360309, e-mail:

  1. Centre de colectare județul Vaslui
  2. Centre de colectare Vaslui
  3. Centre de colectare baterii auto