Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în județul Sălaj, Zalău

SC Rematinvest SRL Cluj este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Zalău, Str. V. Miţei nr. 1, jud. Salaj

  1. Centre de colectare județul Sălaj
  2. Centre de colectare Zalău
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile