Centru de colectare deșeuri electrocasnice (DEEE) în Fălticeni, județul Suceava

SC GOSCOM SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de tipe DEEE: deșeuri electrice, deșeuri electronice, deșeuri electrocasnice, cabluri electrice, conductori și cablaje auto, aparatură electrică, imprimante, televizoare, monitoare, aragazuri, plăci electronice, mașini de spălat, frigidere, telefoane mobile etc.

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Fălticeni,
str. 13 Decembrie, nr.25, tel: 0230/541319, fax: 0230/541999 e-mail:, persoana de contact: Drăgan Arald

Goscom SA Falticeni desfasoara pe raza municipiului Falticeni activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si innstitutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori. Deseurile municipale sunt transportate si descarcate la Depozitul conform Moara conform contractului de servicii privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase in vederea depozitarii si sortarii deseurilor reciclabile colectate separat nr.4/17.07.2019.

Colectarea se efectueaza zilnic, inclusiv sambata si duminica pentru asociatiile de proprietari si agenti economici si o data pe saptamana, dupa un program prestabilit, pentru casele particulare. De asemenea, societatea a asigurat din resurse financiare proprii confectionarea a 10 containere din plasa de sarma, introduse la o parte din punctele de colectare in vederea colectarii selective a PET-urilor.

Incepand cu data de 1 noiembrie 2005, a inceput colectarea selectiva a deseurilor menajere in eurocontainere avand capacitatea de 1,1 mc.

De la data de 1 ianuarie 2006, s-au organizat 12 puncte de colectare selectiva, dotate cu 26 eurocontainere. Pentru asigurarea continuitatii activitatii la aceste puncte de colectare selectiva, se folosesc 52 eurocontainere (26 pe pozitie si 26 la schimb).

Societatea asigura colectarea materialelor recuperabile, respectiv hartie, carton si PET-uri, 5 zile pe saptamana (luni-vineri).

Fălticeni
Strada 13 Decembrie nr. 25
Cod Poștal 725200
Județul Suceava
Telefon: 0230.541.319
Fax: 0230.541.999

str. Donici, nr.23 Vaslui
Phone: 0235.314.070
Fax: +40235.317.316
http://goscom-vaslui.ro

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Fălticeni
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)