GOSCOM SA - Firmă de colectare și reciclare deșeuri în Fălticeni, județul Suceava

Goscom SA Falticeni desfasoara pe raza municipiului Falticeni activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si innstitutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori. Deseurile municipale sunt transportate si descarcate la Depozitul conform Moara conform contractului de servicii privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase in vederea depozitarii si sortarii deseurilor reciclabile colectate separat nr.4/17.07.2019.

Colectarea se efectueaza zilnic, inclusiv sambata si duminica pentru asociatiile de proprietari si agenti economici si o data pe saptamana, dupa un program prestabilit, pentru casele particulare. De asemenea, societatea a asigurat din resurse financiare proprii confectionarea a 10 containere din plasa de sarma, introduse la o parte din punctele de colectare in vederea colectarii selective a PET-urilor.

Incepand cu data de 1 noiembrie 2005, a inceput colectarea selectiva a deseurilor menajere in eurocontainere avand capacitatea de 1,1 mc.

De la data de 1 ianuarie 2006, s-au organizat 12 puncte de colectare selectiva, dotate cu 26 eurocontainere. Pentru asigurarea continuitatii activitatii la aceste puncte de colectare selectiva, se folosesc 52 eurocontainere (26 pe pozitie si 26 la schimb).

Societatea asigura colectarea materialelor recuperabile, respectiv hartie, carton si PET-uri, 5 zile pe saptamana (luni-vineri).

Fălticeni
Strada 13 Decembrie nr. 25
Cod Poștal 725200
Județul Suceava
Telefon: 0230.541.319
Fax: 0230.541.999


str. Donici, nr.23 Vaslui
Phone: 0235.314.070
Fax: +40235.317.316
http://goscom-vaslui.ro
0230541319
http://goscomfalticeni.ro/contact


Puncte și centre de colectare Goscom SA: