Centru de colectare deșeuri electrocasnice (DEEE) în Iași, județul Iași

S.C. SALUBRIS S.A. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de tipe DEEE: deșeuri electrice, deșeuri electronice, deșeuri electrocasnice, cabluri electrice, conductori și cablaje auto, aparatură electrică, imprimante, televizoare, monitoare, aragazuri, plăci electronice, mașini de spălat, frigidere, telefoane mobile etc.

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Iasi,
Sos. Iasi-Tomesti, Km.4

Contact:
ing. Oana Patrautanu;
email:
tel: 0232276244 – int 120.

Salubris S.A colecteză si transporta deşeurile menajere şi asimilabile cu acestea generate pe raza municipiului Iasi de populatie, de agenţii economici și instituțiile publice (în total deservind un număr de peste 95.000 clienți – contracte de prestari servicii salubritate), în condiţii de protejare a mediului şi a sănătăţii publice, cu respectarea graficelor de lucru stabilite, cerințele de reglementare si ale clienților.

Puncte de lucru:

Iaşi, D.N. Iaşi – Albiţa km. 1,2 – colectare deşeuri nepericuloase; colectare deşeuri periculoase; depozitări deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; comertul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

Iaşi, D.N. Iaşi – Albiţa km. 1,2 – canisă adăpost pentru animale;

Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 76 – atelier mecanic, depozitări (uleiuri, combustibil); confecţie containere metalice.

Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 4, incinta punct termic PT4 Socola – colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 56, incinta punct termic PT6 Gara – colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Iasi, bdul Dimitrie Cantemir, nr. 11, incinta punct termic PT11 D. Cantemir, – colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Loc. Tutora, com. Tutora, jud. Iaşi, – Depozit nou ecologic Tutora, unde se vor  desfasura urmatoarele activitati: colectare deşeuri nepericuloase, depozitări deşeuri nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comertul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, tratare şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

Societatea Salubris SA a deschis in parteneriat cu Asociatia ECOTIC, un numar de 6 centre fixe de colectare a deseurilor din echipamente electrice si electronice (DEEE), dupa cum urmeaza:

platou Barboi (spate BRD) : Luni 10.00 – 18.00
Ciurchi nr. 117 (parcare Complex Alimentar Ciurchi) : Marti 10.00 – 18.00
Nicolae Iorga nr. 15 : Miercuri 10.00 – 18.00
Piata Pacurari : Joi 10.00 – 18.00
Piata Sudului (piata CUG) : Vineri 10.00 – 18.00

Sistemul de colectare constă în:

colectarea ermetică cu ajutorul autogunoierelor compactoare de diferite capacităţi;
colectarea prin schimb de recipienţi, cu ajutorul autocontainerelor

Salubris S.A. colectează şi transportă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, pe baza unei comenzi şi alte tipuri de deşeuri cum ar fi:

deseuri din constructii si desfiintari : (deseuri solide generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/ sau exterioara a locuintelor proprietate individuala, deseuri provenite din activitati specifice din domeniul constructiilor inclusiv pamânt excavat din amplasamente contaminate,
deseuri vegetale (crengi rezultate din tăierea şi curăţarea copacilor, etc).

Salubris S.A. îşi desfăşoară activitatea de transport a deşeurilor urbane cu personal adecvat și resurse logistice conforme cerintelor actuale, dintre care mentionam:

mijloace de transport euro 6 (autogunoiere compactoare, autospeciale cu containere 4 mc, autospeciale cu hooklift, încărcătoare frontale, autobasculate și alte utilaje),
unitati de inmagazinare a deseurilor adecvate: containere 1,1 mc si 4 mc, europubele 120 litri/ 240 litri,
platforme supraterane modulare pentru colectarea separata a deseurilor;
aplicatii informatice moderne care optimizeaza traseele masinilor si scurteaza timpii de operare,
sistem de monitorizare prin GPS a intregii flote de autovehicule, etc.

Sediu social: Şos. Naţională nr. 43, 700273, Iaşi

Contact: ing. Oana Patrautanu;
email:
tel: 0232276244 – int 120.

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Iași
  2. Centre de colectare județul Iași
  3. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)