Centru de colectare deșeuri fier vechi și metale neferoase, substanțe periculoase în Brașov, Codlea, județul Brașov

Remat Muller Guttenbrunn – Operator economic aotorizat pentru colectarea si valorificarea deseurilor metalice si nemetalice cu punct de lucru in Codlea

Serviciile de reciclare oferite au ca obiect metalele feroase şi neferoase, echipamentele electrice şi electronice, bunurile de folosinţă îndelungată scoase din uz precum şi o gamă întreagă de fracţiuni de deşeuri periculoase.

  1. Centre de colectare Brașov
  2. Centre de colectare Codlea
  3. Centre de colectare județul Brașov
  4. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
  5. Centre de colectare substanțe periculoase