Remat Muller Guttenbrunn – Operator economic aotorizat pentru colectarea si valorificarea deseurilor metalice si nemetalice cu punct de lucru in Codlea

Serviciile de reciclare oferite au ca obiect metalele feroase şi neferoase, echipamentele electrice şi electronice, bunurile de folosinţă îndelungată scoase din uz precum şi o gamă întreagă de fracţiuni de deşeuri periculoase.