Centru de colectare deșeuri baterii auto în Isvoarele, județul Giurgiu

DULWIN TRADING SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și reciclarea bateriilor auto uzate, baterii auto, cu punct de colectare în Isvoarele, la adresa: com. Isvoarele, sat Isvoarele,
nr. 329, tel: 0732849143.
Sediu social:com. Isvoarele, sat Isvoarele,
nr. 329, tel: 0732849143

com. Isvoarele, sat Isvoarele,
nr. 329, tel: 0732849143

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Isvoarele
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto