SC Eco Burn SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Brazi, sat Negoiesti, str. Piatra Craiului nr. 13, tel 0373550044, 0244/525921, Ursache Simona