Centru de colectare deșeuri ulei uzat în București

SC Lafarge Ciment (Romania) SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Bucuresti Punct de lucru Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, jud. Brasov, cod 507095. Cristina Paraschivescu tel: 0750229146, 0746036768 fax: 0268 286265

  1. Centre de colectare București
  2. Centre de colectare ulei uzat