S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA.SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: CAMPINA Adresa: Municipiul Camplna, str. Calea Doftanci, nr. 15,judetul Prahova TeVfax: 0244/336151, 0244/337341, Teodorescu Laura