Centru de colectare deșeuri ulei uzat în județul Prahova, Ploiești

SC Rafinaria ASTRA ROMANA SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Ploiesti, Bdul Petrolului nr. 59, tel: 0244-577081; 0244/575939, Mariana Sorescu

  1. Centre de colectare județul Prahova
  2. Centre de colectare Ploiești
  3. Centre de colectare ulei uzat