Centru de colectare deșeuri ulei uzat în județul Bihor, Livada de Bihor

Fatcom Impex SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Livada de Bihor, nr.110 , jud Bihor

  1. Centre de colectare județul Bihor
  2. Centre de colectare Livada de Bihor
  3. Centre de colectare ulei uzat