Centru de colectare deșeuri ulei uzat în județul Bihor, Oradea

Ecosafe SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: 410059 Oradea, str. Dorobantilor nr.3, tel 0745547016, ing Bruncsak Tamas

DESPRE ECOSAFE SRL
Societatea noastră este o societate cu capital integral privat înfiinţată in anul 2006 inscrisa la Registrul Comertului sub numarul J05/1897/2006, codul fiscal RO 19035972, având sediul social în Oradea, calea Borsului nr. 35, Jud. Bihor.

Scopul nostru este de a oferi soluții viabile partenerilor noştri privind gestionarea deșeurilor industriale

În acest sens dezvoltăm în continuu Centrul nostru de colectare și tratare deșeuri industriale, unde desfăşurăm următoarele activităţi autorizate:

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deşeurilor periculoase
3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 – Tratarea și eliminarea deşeurilor periculoase
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4941 – Transport rutier de mărfuri

Oradea
str. Dorobantilor, nr. 3;
email ; , jud. Bihor
Tel 0745-547016

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bihor
  2. Centre de colectare Oradea
  3. Centre de colectare ulei uzat