Ecosafe SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: 410059 Oradea, str. Dorobantilor nr.3, tel 0745547016, ing Bruncsak Tamas