ECOSAFE SRL - Firmă de colectare și reciclare deșeuri în Oradea, județul Bihor

DESPRE ECOSAFE SRL
Societatea noastră este o societate cu capital integral privat înfiinţată in anul 2006 inscrisa la Registrul Comertului sub numarul J05/1897/2006, codul fiscal RO 19035972, având sediul social în Oradea, calea Borsului nr. 35, Jud. Bihor.

Scopul nostru este de a oferi soluții viabile partenerilor noştri privind gestionarea deșeurilor industriale

În acest sens dezvoltăm în continuu Centrul nostru de colectare și tratare deșeuri industriale, unde desfăşurăm următoarele activităţi autorizate:

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deşeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 – Tratarea și eliminarea deşeurilor periculoase
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4941 – Transport rutier de mărfuri

Oradea
str. Dorobantilor, nr. 3;
email ; , jud. Bihor
Tel 0745-547016
0745547016
http://ecosafe.ro


Puncte și centre de colectare Ecosafe SRL: